Travelt i Trekantsambandet

Trafikken har vore langt større enn venta første månaden med ferjefri ferdsel frå Stord.