John Sakseide og respekt!

Viser til leserinnlegg 26.01.01. Bystyret har gjort et kompromissforslag i Krohnegårdsaken som innebærer at det skal utredes flere alternativer vedrørende idrettsanlegg i Fyllingsdalen innen sommerferien.