Ta nazismen på alvor!

Nazisme er ikke lenger et fenomen som vi bare leser om i historiebøker eller ser i organisert marsjerende form på tv-bilder fra utlandet. Vi trenger ikke engang å se til østlandsområdet for å finne ekstremister som hyller Adolf Hitler og omfavner hakekorset, og deretter uttrykker sin overbevisning med brutale voldshandlinger.