Kjemper for full stilling

Sykepleiere og hjelpepleiere over hele landet ønsker full jobb, men får det ikke. Flere eneforsørgere løper mellom to deltidsjobber for å kunne brødfø seg selv og familien. Helsevesenet vil ha deltidsansatte fordi vaktplanene går lettere opp, og det spares penger på overtid.