Gullfisk-turistar nær skotlina

Turistar som vil mata fiskane i "Gullfiskvatnet" nær Øystese, bør ikkje vera skot-redde, og helst utstyrast med hørslevern.