- Vi har endra profilen

Den norske reklamen handlar ikkje lenger berre om kor mykje stor fisk det går an å få.