LO, Hågensen og kommuneøkonomien i Os

LO, Yngve Hågensen og venstresida i norsk politikk brukte mykje krefter 1. mai på å angripe Frp, Høyre og KrF. I Os fikk dette ein ekstra dimensjon då Hågensen la ein av sine taler hit, samstundes som LO har utarbeida ein eigen rapport om situasjonen i Os kommune etter 1 ½ år med Frp/Høyre-styre.