ILA-utbrot i Gulen

Fisken i eit oppdrettsanlegg ved Eivindvik i Gulen har fått den frykta laksesjukdomen ILA.