«Møkkabot» på 120.000 kroner

Nesse Hønserier i Gulen er ilagt eit forurensingsgebyr på heile 120.000 kroner. Eggprodusenten vil ikkje fjerne to gjødseldeponi. Saka endar truleg i retten.