Ranveig Frøiland og Sotrabrua

Avgiftsauke og renteauke har dei siste par åra ført til velferdskutt for mange vanlege forbrukarar. Men vi som dagleg køyrer over Sotrabrua, har i alle fall kunna gleda oss over at brua for lengst er nedbetalt og vel så det, og at vi difor køyrer bompengefritt.