Bygg Attac

De fleste har etter hvert fått med seg at det har kommet en ny aktør på banen innenfor kampen mot de negative sidene ved globalisering av økonomien.