Rallarmusiet i pengekrise

Inntektene sviktar og utgiftene veks ved Rallarmusiet på Finse. Styret står i fare for å måtte seia opp styraren.