Ingen søndagsskole

Arbeiderpartiet er ingen søndagsskole, sa Haakon Lie. Og det gjelder selvsagt også Arbeiderpartiet i Bergen. Men mange synes det har toppet seg de siste årene. Det er fristende å snakke om en klimaendring, det er blitt hetere - om stormkastene ikke er blitt kraftigere, så er de garantert hyppigere. Og - også denne klimaendringen er menneskeskapt, skriver partiveteran Odd E. Rambøl