- Politiet har rota bort sentrale dokument

Eigarane av smuglarskuta "Eldbjørg" meiner politiet har rota bort beslagdokument som ville har reinvaska dei totalt.