Kor er hammaren, Edvard...

Det var vel berre det som mangla for å få til ein artikkel om ein fråflytta og folketom kommune i BT laurdag 5. oktober. Sidan eg ikkje kjenner meg att i skildringa artikkelen gjev av min eigen kommune, Masfjorden, bed eg om spalteplass for om mogleg å syna at stoda i Masfjorden ikkje er slik den kjem til uttrykk i nemnde artikkel.