Forskning eller politikk, Clemet?

Penger gjør ikke skolen bedre, sier Kristin Clemet i BT - og viser til at «forskning viser at det ikke er noen sammenheng mellom skoleresultatene og de ressursene skolene tildeles».