James Bond var først

I sin ellers interessante kronikk i lørdagens BT (28. september) om «Konsum, identitet og vold» påstår Knut Kolnar at filmen «Fight Club» fra 1999 introduserer «det som kan kalles konsummaskulinitet», en «form for mannlighet hvor tingene og kroppen nærmest går sammen i formingen av identiteten».