Frihet frå vald og overgrep

For tusenvis av kvinner og barn her i landet er dette ingen sjølvfølgje, og dagleg blir kvinner og deira barn utsett for vald og overgrep.