Så mye rikdom, så mye armod

Som slott er de å se til, mange av skolene våre, men innvendig møter vi mugne gymnastikksaler og triste toaletter.