Vestlandets "kvite gull"

Under vakre vestlandsfjell ligg norske naturressursar som kan avløysa oljeeventyret i Nordsjøen, gje industriarbeidsplassar og avvepna klimagassane.