Urettvise bompengar

Nokre gonger kan bompengar vere naudsynt for å løyse viktige samferdslesaker. Slik var det når brua over fjorden skulle finansierast, og det vart sett opp bom på brua slik at dei som trafikkerer den aktuelle strekkja får betale prosjektet.