Kritisk sans?

Lensmann Harald Andersen har funnet det riktig å gå ut til kvinner med råd om å ha mer kritisk sans i valg av menn.