Mange voksne leser dårlig

Kompetanseheving og livslang læring er blitt viktige begreper i utdanningspolitikken. I denne sammenhengen er leseferdighet et grunnleggende element.