Hummerfiske

Leser med stor forundring artikkelen i Bergens Tidende om hummeren og de lokale pensjonerte fiskerne som uttaler at de vil tape store penger hvis hummerfisket blir stoppet.