Raftoprisen

Vi vil gratulere Paulos Tesfagiorgis fra Eritrea med Raftoprisen. Det eritreiske folk er et meget prøvd folk.