Norskopplæring

I sin annenleder 22. oktober skriver Bergens Tidende at asylsøkere som ikke har åpenbart grunnløse søknader, bør få gratis norskopplæring.