- Brenn grana på Vestlandet

Dersom bøndene på Vestlandet skal få inntekt av skogen sin, nyttar det ikkje lenger å satsa på gran til tømmer, meiner naturvernar Erik Solheim. Han trur bøndene heller bør brenne grana.