Journaliststorm i Korskirkens kirkesølv

Jeg har merket meg at den journalistiske utfoldelse de siste dager vedrørende det som skjedde ved overføringen av kirkesølvet fra Korskirken til Domkirken, har mistet enhver proporsjon.