Utbyggere med kultur i kjølvannet

Rieber Eiendom AS er klar til å åpne pengesekken for nok et nybygg i Solheimsviken Næringspark. I kjølvannet kommer vannskulptur med evig-roterened propell og nattbelyst skipssteming.