Eit nytt dikt om Oster

Med di at krotekallane Vidar Lehmann og Øystein Konglevoll ikkje har gått inn på kjerna mitt førre innlegg, men styrer ordskiftet i ei lei eg ikkje skjønar kva dei vil med, meiner eg at dei med dette gjer det klårt at dei kjende til åndverkslova, fylgjande setning: