Kunnskap og kapital

Kloke hoder, initiativ, kapital og hardt arbeid har i et samspill i hundrevis av år skapt verdier av norske råvarer. Vårt land har eksportert trelast, fisk og energi. Fisk og energi blir viktig også i fremtiden. Det klart viktigste blir likevel å ta i bruk den nye råvaren; kunnskap.