Ingen olje i Barentshavet!

Barentshavet er et av verdens viktigste matfat. Nå planlegges det å drive oljeutvinning fra oljefeltet Goliat, som ligger midt oppi dette.