Barnevernet ikke til barns beste

Fylkeskommunen mangler fosterhjem og opplæringen av fosterforeldre er på grensen til det uansvarlige.