Advokatene applauderer

Sjelden har en dommer fått så mye ros fra byens forsvarere.