Varmepumpens begrensninger

I mediene har enkelte personer og politikere med olje og energiministeren i spissen stått frem og gitt inntrykk av at ved installering av varmepumper i enkelte eneboliger, så vil hele varmebehovet bli dekket. Dette stemmer ikke.