Eg vert (val) galen ...!

Me la alvorlege planar for eit grundig valkampinnlegg om korleis betre kommuneøkonomien. Men fekk me tankefred og arbeidsro til slikt? Nei då. Valkampgny med sex-, mord- og valdtektskyldingar, svingslag og partidreping, i eit drev av rusbrus, stal merksemda.