Eksplosjonsfarlig brann slukket

Brannvesenet var i gang med evakueringen av fem-seks hus i nærområdet da de fikk avklart at det ikke var sveisegass i garasjen på Laksevåg. Garasjen er nå brent til grunnen.