Om kultur i Domkirken

Bergens Tidende har den 18. september på kultursidene to overskrifter: «Ville presse ut Mangersnes», «Kirkelig kulturutvalg nedlegges». På vegne av Kulturutvalget vil jeg gjerne meddele at ingen av påstandene er riktige.