Alkohol på golfbanen

Golfkafeen Hull 19 på Fløksand har fått skjenkeløyve. Alle politikarane var ikkje samde om dette, fleire hevda at idrett og alkohol ikkje høyrer i hop.