Turister får kjøre dresin

Rallarmuseet på Finse har planer om et nytt tilbud for turistene: De skal få kjøre dresin.