Film er best på kino?

Jeg har alltid ment at film er best på kino, men er begynt å tvile... For nesten alle mine filmopplevelser blir delvis ødelagt av altfor høy lyd.