Kuttar ulovleg høyreapparat-gebyr

Utleveringsgebyret på 350 kroner for høyreapparat er ulovleg og er no fjerna. Betalinga er omgjort til ei frivillig forsikring.