Utstillingen «Kunst til Folket»

I utstillingsguiden «Kunst til Folket» sier kurator Jonas Ekberg at det overordnete siktemål med Riksutstillingers Jubileumsutstilling i Bergen Kunsthall er å åpne for kritisk refleksjon og debatt omkring sentrale begreper i den sosialdemokratiske kunstinstitusjonen.