Einar Førdes betraktninger om EU

Einar Førdes betraktninger om EU og over et eventuelt norsk medlemskap er som regel preget av fornuft.