Ja til bybanen!

"Det å la bybanen få endestasjon i Kaigaten er det samme som å frata sentrumshandlerne god og moderne kommunikasjon," skriver P. K. Nielsen fra Fridalen.