Færre forbrytelser på Askøy

Kriminaliteten på Askøy går nedover. Lensmannsetaten på Askøy har hatt 20% færre saker å jobbe med hittil i år enn samme periode i fjor.