Eit planlagt bondeoffer ?

Eit råkjør mot norsk landbruk dei siste 20 åra har sett merke etter seg på mange område.