«Rottereir-hospits» - en presisering

I saken om Bergen kommunes bruk av hospitser i går, 30.juni, unnlot BT å ta med at Bergen kommune er i ferd med å inngå kvalitetsavtaler med tilbydere av midlertidige botilbud for bostedsløse.