Arrogant byråd

Byråd for miljø og byutvikling, Nils Arild Johnsen, kommer i BT 23. juli med en uttalelse som er ganske oppsiktsvekkende. Han sier at hensikten med det nye kollektivfeltet fra Lars Hilles gate til Bryggen ikke er å gjøre forholdene enklere for kollektivtrafikken.