Arnatunnelen og høstens valg

I den pågående debatt om Arnatunnelen ser man stor spennvidde i argumentasjonene mot å bygge miljøtunnelen gjennom Ulriken.